Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Świetlisty cudzoziemiec – konkurs

28 września 2018 Autor: Anna Pietruszka

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do wzięcia  udziału w konkursie recytatorskim Świetlisty cudzoziemiec

Cel konkursu:

 • popularyzacja literatury pięknej
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa

Zadanie konkursowe:

 • uczestnicy przygotowują prezentację składającą się z wybranego wiersza Anny Janko, z tomów: List do królika doświadczalnego (1977), Wykluwa się staruszka (1979), Diabłu świeca (1980), Koronki na rany (1989), Zabici czasem długo stoją (1995), Świetlisty cudzoziemiec (2000), Wiersze z cieniem (2010).

Uczestnicy konkursu :

 • uczniowie gimnazjów i klas 8 szkoły podstawowej.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja tekstu
 • kultura słowa
 • ogólny wyraz artystyczny

Założenia organizacyjne:

 • placówki zainteresowane uczestnictwem zgłaszają do konkursu 3 osoby
 • zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko recytatora;  tytuł tomu i wybranego wiersza; imię i nazwisko opiekuna; nazwę instytucji delegującej i jej mail
 • każdy uczestnik powinien w dniu konkursu dostarczyć Jury ksero tekstu recytowanego wiersza w trzech egzemplarzach
 • zgłoszone do udziału w konkursie prezentacje będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora; decyzje Jury są ostateczne
 • rodzice/opiekunowie prawni uczestników, wyrażają  zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko, szkoła) w regionalnych   mediach, na stronach internetowych Organizatora  i  lokalnych portali  internetowych,   a  także  na   publikację wizerunku  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182)
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian   przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu
 • zgłoszenia  przyjmowane będą do 26 października 2018 r. w: siedzibie Powiatowej  i Miejskiej  Bibliotece Publicznej; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło; tel.  63 21 78 005;  e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl
 • Konkurs odbędzie się: 15 listopada br. o godzinie 9:00 w Czytelni PiMBP
 • wszelkie pytania należy kierować do Organizatora  konkursu – Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Kole, tel. 63 21 78 005 lub mailowo na adres: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl; osoba do   kontaktu – Anna Pietruszka
 • nagrody Laureatom konkursu zapewnia Organizator

Organizator prosi o pomoc nauczycieli języka polskiego oraz  bibliotekarzy.

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

 

 

Kategoria: Aktualności
27 czerwca 2019
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • NASBI
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Prowincja pełna szeptów

Ostatnie przed wakacjami spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (21.06.) poświęcono książce ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...