Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Świetlisty cudzoziemiec – konkurs

28 września 2018 Autor: Anna Pietruszka 0 komentarzy

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do wzięcia  udziału w konkursie recytatorskim Świetlisty cudzoziemiec

Cel konkursu:

 • popularyzacja literatury pięknej
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa

Zadanie konkursowe:

 • uczestnicy przygotowują prezentację składającą się z wybranego wiersza Anny Janko, z tomów: List do królika doświadczalnego (1977), Wykluwa się staruszka (1979), Diabłu świeca (1980), Koronki na rany (1989), Zabici czasem długo stoją (1995), Świetlisty cudzoziemiec (2000), Wiersze z cieniem (2010).

Uczestnicy konkursu :

 • uczniowie gimnazjów i klas 8 szkoły podstawowej.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja tekstu
 • kultura słowa
 • ogólny wyraz artystyczny

Założenia organizacyjne:

 • placówki zainteresowane uczestnictwem zgłaszają do konkursu 3 osoby
 • zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko recytatora;  tytuł tomu i wybranego wiersza; imię i nazwisko opiekuna; nazwę instytucji delegującej i jej mail
 • każdy uczestnik powinien w dniu konkursu dostarczyć Jury ksero tekstu recytowanego wiersza w trzech egzemplarzach
 • zgłoszone do udziału w konkursie prezentacje będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora; decyzje Jury są ostateczne
 • rodzice/opiekunowie prawni uczestników, wyrażają  zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko, szkoła) w regionalnych   mediach, na stronach internetowych Organizatora  i  lokalnych portali  internetowych,   a  także  na   publikację wizerunku  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182)
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian   przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu
 • zgłoszenia  przyjmowane będą do 26 października 2018 r. w: siedzibie Powiatowej  i Miejskiej  Bibliotece Publicznej; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło; tel.  63 21 78 005;  e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl
 • Konkurs odbędzie się: 15 listopada br. o godzinie 9:00 w Czytelni PiMBP
 • wszelkie pytania należy kierować do Organizatora  konkursu – Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Kole, tel. 63 21 78 005 lub mailowo na adres: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl; osoba do   kontaktu – Anna Pietruszka
 • nagrody Laureatom konkursu zapewnia Organizator

Organizator prosi o pomoc nauczycieli języka polskiego oraz  bibliotekarzy.

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

 

 

Kategoria: Aktualności, Polecamy

16 października 2018
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube
film

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • NASBI
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Dolina Radości

Pierwsze w tym roku spotkanie DKK dla dorosłych (19.01.) to ...

O LIŚĆ DĘBU – konkur

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ...

Gra terenowa „W-KOŁO N

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza do Terenowej ...

…rozrzynały stopy skor

"W Wisłoku rozrzynały stopy skorupy szczeżui. Żółtodziób, domokrążca, Cygan czy ...

Narodowe Czytanie 2017

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole oraz  Zespół Szkół ...