Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

                                      Klauzula informacyjna dla czytelnika/ użytkownika Biblioteki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, ul. Kolejowa 19. 62-600 Koło;
 • Kontakt do inspektora ochrony danych, adres e-mail: inspektor@osdidk.pl
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o zobowiązaniach wobec Biblioteki, nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki. Podanie danych w celu powiadamiania o zobowiązaniach wobec Biblioteki, nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane będą powierzone: firmie SOKRATES-software, Leszek Masadyński, z siedzibą w Poznaniu, 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 13 C/27, jako podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia i w celu świadczenia usług z wiązanych z obsługą serwisową informatycznego systemu bibliotecznego oraz organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt 6 możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik nie ma wobec Biblioteki żadnych zobowiązań;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.

 
10 kwietnia 2021
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Okładka książki Olgi Tokarczuk "Zagubiona dusza"  Okładka książki Iwony Chmielewskiej "Obie"  Okładka książki "Oczy" Iwony Chmielewskiej  Okładka książki Tary Button "Masz wszystko, czego potrzebujesz"  Okładka książki "O zmierzchu" Therese Bohman 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Ku pamięci Stanisławy Flesz

Po raz kolejny uczczono w Kole pamięć o pisarce Stanisławie ...

Arsène’ Lupin na Wolnych L

Serialowe inspiracje klasyką... literatury. O fenomenie Arsène’a Lupina, dżentelmena włamywacza. Choć ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status