Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-kolo.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-11-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PiMBP w Kole,
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają opisy alternatywne: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PiMBP w Kole.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • powiększanie/pomniejszanie czcionki dla całego szablonu strony,
 • czytelna czcionka,
 • wybór odcieni szarości,
 • wybór stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość odwrócenia kolorów,
 • możliwość zastosowania jasnego tła,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • podkreślenie elementów nawigacyjnych,
 • podkreślenie linków,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • możliwość wyeksportowania kanału RSS, który może być wyświetlony na innych stronach internetowych w formie tekstu, zgodnie z pojawiającymi się treściami strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia 2020-11-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatową  i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada – Anna Pietruszka

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19

Siedziba główna  –  Wypożyczalnia, Czytelnia, Administracja,  mieszczą się w lewym skrzydle dwupiętrowego budynku dworca PKP na terenie nieogrodzonym.

 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do siedziby prowadzą trzystopniowe schody oraz pochylnia.
 • Siedziba posiada wąską klatkę schodową łączącą piętra,  oraz schody z naczółkami.
 • Dostęp do pomieszczeń ogólnodostępnych na parterze i I piętrze, brak dostępu dla osób poruszających się na wózkach do Administracji na II piętrze.
 • W budynku znajduje się winda, którą można dojechać na I piętro,  wyposażona w poręcze, wypukłe przyciski z numerami pięter i oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Tłumacz języka migowego na miejscu.
 • Do pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia dla Dzieci, ul. Kolejowa 19

Siedziba Filii mieści się w lewym skrzydle dwupiętrowego budynku byłego dworca PKP na terenie nieogrodzonym.

 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do siedziby Filii wejście przez poczekalnię dworca kolejowego, znajdującą się między prawym, a lewym skrzydłem budynku.
 • Do poczekalni dworca kolejowego prowadzą dwa wejścia  – od strony ogólnodostępnego parkingu oraz  peronu.
 • Wejście od strony ogólnodostępnego parkingu po trzystopniowych schodach oraz pochylni, od strony peronu  brak ograniczeń architektonicznych.
 • Wejście do siedziby filii znajduje się naprzeciwko kas.
 • W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych.
 • Brak windy.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Możliwy wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego na miejscu.

Filia nr 3, ul. P. Wojciechowskiego 30

Filia mieści się w parterowym wolnostojącym budynku  Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole.

 • Biblioteka dzieli ogólnodostępny korytarz z Kolskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Przyszłość” Klubem Abstynentów w Kole.
 • Wejście do ogólnodostępnego korytarza i pomieszczeń filii, znajdujących się z jego prawej strony,  bez ograniczeń architektonicznych.
 • W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Możliwy wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego lub online.

Filia nr 4, ul. S. Wyszyńskiego 14

Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej na terenie ogrodzonym.

 • Wejście na teren posesji z dwóch stron przez bramy. Wejście od ul. Rzeźniczej pozbawione  barier architektonicznych, od ul. Wyszyńskiego, po minięciu ogólnodostępnego parkingu przed Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole –  Świetlicy Socjoterapeutycznej,  czterostopniowe schody.
 • Wejście do biblioteki bezpośrednio z posesji po jednym stopniu.
 • Brak windy.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami od ul.  Wyszyńskiego.
 • Możliwy wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 


 
21 maja 2024
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Bibliografia Regionalna Powiatu Kolskiego
 • Rocznik Kolski
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Depozyt Biblioteczny
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Na okładce znajduje się grafika przedstawiająca twarz kobiety.  Grafika na okładce przedstawia młodych ludzi w różnych pozach.  Okładka zilustrowana zdjęciem ostów.  Na okładce znajduje się grafika dłoni zasłaniających niewidoczną twarz.  Okładka przedstawia zdjęcie kobiety złożone z kolażu. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Spotkanie z Zofia Stanecką

          Pociąg relacji "Pisarz - Czytelnik" Spotkanie autorskie z ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status