Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

E-Usługi

13 grudnia 2014 Autor: Dariusz Rekosz

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole oferuje użytkownikom biblioteki szeroki zakres e-usług świadczonych za pośrednictwem Internetu :

 1. dostęp on-line do katalogów bibliotecznych,
 2. dostęp do konta czytelnika,
 3. zamawianie i rezerwacja książek przez Internet,
 4. powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie zwrotu książek,
 5. dostęp do portalu w.bibliotece.pl

Dostęp online do katalogów bibliotecznych

Dostęp jest możliwy ze strony internetowej biblioteki www.biblioteka-kolo.pl w katalogu online PiMBP w Kole. Obecnie udostępniony jest: Katalog księgozbioru – zawiera opisy książek, czasopism i dokumentów będących w posiadaniu PiMBP w Kole oraz Katalog Bibliografia Regionalna – zawiera opisy artykułów, książek, czasopism i innych dokumentów związanych z Kołem i powiatem kolskim. Użytkownik może również skorzystać z Katalogu rozproszonego powiatu kolskiego.

Dostęp do konta czytelnika

Czytelnicy posiadający konto w PiMBP w Kole mają możliwość samodzielnego sprawdzania stanu konta czytelniczego w Internecie. Po uruchomieniu „Katalogu online PiMBP w Kole”, dostępnego na stronie www.biblioteka-kolo.pl – w prawym górnym rogu („Ważne Linki”) znajduje się  – służąca otwieraniu  – zakładka „Konto”. Użytkownik loguje się na konto czytelnicze podając numer karty lub PESEL  oraz hasło czyli  hasło startowe wysłane przez system lub PESEL. Po poprawnym zalogowaniu czytelnik ma możliwość :

 • edytowania danych – poprawienia danych teleadresowych,
 • sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów zwrotu,
 • dokonania rezerwacji lub zamówienia książek na podstawie katalogu internetowego,
 • prolongowania książek wypożyczonych (przedłużenia terminu zwrotu egzemplarzy) – usługa pozwala na samodzielne przesunięcie terminu zwrotu książek wcześniej wypożyczonych użytkownicy mogą samodzielnie prolongować książki, o ile nie zostały one przetrzymane. Dla książek przetrzymanych funkcja prolongaty jest zablokowana,
 • sprawdzenia historii wypożyczeni,
 • zmienić hasło dostępu do konta.

 

Zamawianie i rezerwacja książek przez Internet

Usługa internetowego zamawiania książek dostępna jest dla czytelników za pośrednictwem komputerów domowych oraz w siedzibie biblioteki głównej i filii.

Rezerwowanie książek (dotyczy książek, które są na półce w bibliotece) – usługa ta pozwala na odłożenie książki w bibliotece dla czytelnika, który ją zarezerwował. Zarezerwowane książki oczekują na odbiór przez czytelnika przez 7 dni.

Zamawianie książek (dotyczy pozycji, które są wypożyczone) – funkcja zamawiania pozwala na „wpisanie się” czytelnika na wirtualną listę osób oczekujących na zwrot książki. Funkcja zamawiania i rezerwowania książek wymaga wcześniejszego zalogowania się na konto czytelnicze przy użyciu Identyfikatora i Hasła.

Powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie zwrotu książek

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych książek, rozsyłane są do czytelników e-maile przypominające o zbliżającym się terminie zwrotu. Usługa ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy czytelnik poda swój adres e-mailowy i zostanie on przez pracownika biblioteki zapisany w systemie lub czytelnik sam dokona wpisu, po uprzednim zalogowaniu się na swoim koncie. System wysyła automatycznie e-maile do czytelników, którzy:

 • wypożyczyli książki i dobiega końca termin ich wypożyczenia,
 • przetrzymali książki, przypominając o konieczności zwrotu egzemplarzy,
 • zamówili w bibliotece książkę, która była w danej chwili niedostępna: po zwróceniu egzemplarza przez innego czytelnika, system wysyła e-maila do pierwszej osoby w kolejce oczekujących na książkę, zawiadamiając ją o możliwości odebrania książki w bibliotece,
 • nie zgłosili się po odbiór książki zarezerwowanej /odłożonej/ w bibliotece.

Portal w.bibliotece.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole przystąpiła do ogólnopolskiego portalu e-usług bibliotecznych – w.bibliotece.pl. Portal dedykowany jest wszystkim czytelnikom zainteresowanym wymianą informacji na temat książek, regionaliów, dokumentów multimedialnych i innych zbiorów gromadzonych w bibliotekach publicznych. Zbiory naszej biblioteki są już dostępne w serwisie, dlatego zachęcamy do korzystania z bogatej oferty portalu. Portal umożliwia czytelnikom:

 • jednoczesne przeszukiwanie zbiorów wszystkich bibliotek prezentowanych w serwisie,
 • grupowanie różnych wydań tego samego dzieła,
 • ocenianie, recenzowanie i rekomendowanie interesujących książek,
 • dyskusję w grupach tematycznych z czytelnikami o podobnych zainteresowaniach,
 • dzielenie się opiniami, sugestiami, uwagami na temat przeczytanych książek,
 • prowadzenie i komentowanie blogów,
 • zapisanie się do wybranej biblioteki.

Globalny katalog umożliwia inteligentne wyszukiwanie opisów materiałów, wykorzystujące wszystkie ich atrybuty (tytuł, autor, temat, rok wydania, język, rodzaj materiału i in.). Proces wyszukiwania umożliwia stopniowe filtrowanie rezultatów, wg filtrów proponowanych przez system. Jednym z celów wyszukiwania jest otrzymanie informacji o lokalizacji materiału w zbiorach konkretnej instytucji lub osoby.
Założenie konta przez czytelnika na Portalu pozwala na tworzenie wirtualnego katalogu własnych zbiorów oraz prezentowanie go poprzez Internet w atrakcyjnej szacie graficznej, z dynamicznym, intuicyjnym interfejsem. Do wykorzystania są setki tysięcy profesjonalnie opracowanych opisów (książki, płyty itp.), które można indywidualnie uzupełniać własnymi opiniami, recenzjami lub tagami. Wiele opisów wzbogaconych jest fotografiami okładek lub skanami spisów treści. Wejście do portalu http://w.bibliotece.pl/ lub przez konto czytelnika. Konto Standard w Portalu jest całkowicie darmowe.

 

Instrukcja korzystania z katalogów elektronicznych, rezerwowania
i zamawiania książek oraz zarządzania kontem czytelnika
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole

Wyszukiwanie dokumentów w katalogach

Przeglądanie katalogów elektronicznych w systemie SOWA / MARC21 jest możliwe przez Internet. Można sprawdzić, czy interesująca nas książka znajduje się w zbiorach Biblioteki i czy jest aktualnie dostępna. W tym celu należy wejść na stronę internetową Biblioteki – www.biblioteka-kolo.pl w Katalog online PiMBP w Kole. Rozpoczynając wyszukiwanie należy wybrać katalog, z którego chcemy skorzystać. Na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole dostępne są:

 • Katalog księgozbioru (katalog rejestrujący całość księgozbioru),
 • Bibliografia Regionalna.

W wyszukiwarce wybranego katalogu należy wskazać jedno z podstawowych kryteriów wyszukiwania, np. nazwisko i imię, tytuł, tytuł serii. Pełna lista kryteriów wyszukiwania wyświetli się po kliknięciu myszką w jedno z wyżej wymienionych pól. Nazwisko i imię autora wpisujemy w poniższy sposób: nazwisko odstęp (spacja) imię np. Wyspiański Stanisław, Przetacznik-Gierowska Maria. Wielkość liter wprowadzanych do okien wyszukiwarki nie ma znaczenia. Każdy opis książki zawiera informację o dostępności danego egzemplarza. Aby sprawdzić, w której filii lub dziale biblioteki głównej, książka się znajduje, trzeba rozwinąć okno „widok” znajdujące się w lewym dolnym rogu i zaznaczyć „rozmieszczenie egzemplarzy” . Aby przejść do nowego wyszukiwania należy ponownie kliknąć w przycisk „wyszukaj”.

Obsługa Konta czytelnika

Każdy Czytelnik zarejestrowany w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole może w dowolnym momencie, po zalogowaniu się, sprawdzić stan swojego konta. Może również skorzystać z opcji rezerwowania i zamawiania książek.

Należy wejść na stronę www. biblioteka-kolo.pl i wybrać „Katalog online PiMBP w Kole” (w prawym górnym rogu – Ważne Linki). Po uruchomieniu katalogu nacisnąć na znajdującą się w lewym  górnym rogu zakładkę „Konto”. Po otworzeniu zakładki  wyświetli się okno, w którym należy wpisać Login oraz Hasło. W polu „Login” wpisujemy numer karty czytelnika lub PESEL, w polu „Hasło” – hasło startowe wysłane przez system lub PESEL i klikamy „Zaloguj się”.

Po zalogowaniu się można sprawdzić:

 1. Stan konta klikając w poszczególne opcje:

a/ WYPOŻYCZENIA – stan bieżących wypożyczeń, terminy wypożyczeń i zwrotów.

b/ REZERWACJE – jakie książki są zarezerwowane.

c/ ZAMÓWIENIA – jakie książki są zamówione.

Przy rezerwacji i zamówieniach książek istnieje możliwość zrezygnowania z zamówienia i rezerwacji lub przedłużenia o 35 dni. W tym celu należy wejść w opcję ZAMÓWIENIA lub REZERWACJE i przy wybranej pozycji kliknąć odpowiedni link.

d/ HISTORIA – historia ostatnich 100 wypożyczeń.

e/ ROZLICZENIA – należności za przetrzymanie i uszkodzenie książek.

 1. Prolongować książki /przedłużyć termin wypożyczenia/ – w tym celu należy rozwinąć zakładkę Wypożyczenia. Po ukazaniu się listy wypożyczonych książek trzeba kliknąć na słowo „prolonguj”.

Książka nie zostanie przedłużona gdy:

a/ limit przedłużeń został wyczerpany (czytelnik może przedłużyć termin zwrotu zbiorów dwa razy),

b/ pozycja ta posiada zamówienie,

c/ konto czytelnika zostało zablokowane

d/upłynął termin zwrotu zbiorów bibliotecznych.

 1. Dokonać zmiany hasła – hasło startowe wysłane przez system, można samodzielnie zmienić  wybierając opcję „Zmień hasło”. W celu zmiany hasła dostępu do własnego konta należy zalogować się na konto. Otworzy się okno, w którym należy podać hasło startowe, następnie wpisać nowe hasło, powtórzyć je i kliknąć na „Zmień hasło” .
 2. Poprawić dane teleadresowew tym celu należy kliknąć „edycja danych” i poprawić: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Po zakończeniu sesji kliknąć „wyloguj”.

 

Zamawianie i rezerwowanie książek

Rezerwowanie książek [dotyczy książek, które są na półce w bibliotece] – usługa ta pozwala na odłożenie książki w bibliotece dla czytelnika, który ją zarezerwował.

Zamawianie książek [dotyczy pozycji, które są wypożyczone] – funkcja zamawiania pozwala na „wpisanie się” czytelnika na wirtualną listę osób oczekujących na zwrot książki.

Chcąc zamówić lub zarezerwować książkę należy wejść na stronę Biblioteki www.biblioteka-kolo.pl w Katalog online PiMBP. Wyszukać poszukiwaną książkę wg wybranego kryterium. Pojawi się lista zawierająca opisy bibliograficzne książek wraz z informacją o dostępności każdej pozycji. Aby zarezerwować lub zamówić książkę należy po wyszukaniu w katalogu konkretnej pozycji kliknąć na opcję: „zarezerwuj egzemplarz” lub „zamawiam wydanie”. Na ekranie pojawi się okno logowania, w które należ wpisać identyfikator i hasło i kliknąć „zaloguj”. Przy zamawianiu i rezerwowaniu książek należy zwrócić uwagę na lokalizację danego księgozbioru. O dostępności zamówionej książki czytelnik zostanie powiadomiony automatycznie pocztą elektroniczną na podany wcześniej bibliotekarzowi adres e-mail. Zarezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu 7 dni w siedzibie Biblioteki. Po tym czasie zamówienie będzie skasowane. Zamawiać książki można całodobowo. W przypadku przetrzymywania książek lub niezapłacenia naliczonych kar pieniężnych, system blokuje opcje rezerwacji i zamawiania. Nie przedłuża się terminu zwrotu książki w przypadku, gdy na wypożyczone pozycje oczekują kolejni czytelnicy.

Kategoria: Aktualności

 
21 maja 2024
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Bibliografia Regionalna Powiatu Kolskiego
 • Rocznik Kolski
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Depozyt Biblioteczny
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Na okładce znajduje się grafika przedstawiająca twarz kobiety.  Grafika na okładce przedstawia młodych ludzi w różnych pozach.  Okładka zilustrowana zdjęciem ostów.  Na okładce znajduje się grafika dłoni zasłaniających niewidoczną twarz.  Okładka przedstawia zdjęcie kobiety złożone z kolażu. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Spotkanie z Zofia Stanecką

          Pociąg relacji "Pisarz - Czytelnik" Spotkanie autorskie z ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status