Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Konkurs plastyczny! Zapraszamy!

5 września 2019 Autor: Anna Pietruszka

Drodzy Uczestnicy Konkursu.

Waszym zadaniem jest stworzenie podkładki pod filiżankę/ kubek.

Nadchodzi jesień. Myślisz, że to pora roku, która nie ma w sobie nic pozytywnego,  że długie, jesienne wieczory mogą być przepełnione wyłącznie nudą.  Udowodnijmy, że tak nie jest. Kiedy ostatni raz miałaś/eś czas na to, by w spokoju przeczytać stos zaległych książek? Jesień to idealna okazja ku temu. Mamy  ciepły sweter, dużo wolnego czasu i jeszcze więcej książek. To jednak nie wszystko. Istnieją rzeczy, które tylko jesienią nas zachwycają, dając uczucie magii. Gorąca herbata lub pyszna gorąca czekolada – nic tak nie smakuje podczas jesiennej lektury.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży powiatu kolskiego. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: I – dzieci w wieku przedszkolnym, II – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, III – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, IV  – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych.
 2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu podkładki pod kubek/filiżankę, która stanowić będzie połączenie interesującej, mądrej „treści” z piękną formą.
 3. Format i technika pracy pozostają dowolne.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę z danymi: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa  i adres szkoły/placówki.
 5. Każdy uczestnik indywidualny – może nadesłać tylko jedną pracę.
 6. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło; dopisek – „Podkładka”.
 7. Prace należy dostarczyć w takiej formie, w jakiej mają być prezentowane.
 8. Termin składania prac konkursowych upływa  11 października 2019 r. (decyduje data wpłynięcia prac do organizatora).
 9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Ocenie podlegać będą: plastyczna interpretacja tematu, oryginalność pomysłu, samodzielność i estetyka wykonania.
 10. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
 11. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów we wszystkich kategoriach wiekowych, którym zostaną przyznane nagrody książkowe.
 12. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych.
 13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 14. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą mailową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę.
 15. Wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej organizatora.
 16. Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 18. Kontakt: Anna Pietruszka; Filia dla Dzieci; tel. 63 21 78 005; e-mail: filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl

Oświadczenie – Podkładka

 

.

 

 

Kategoria: Aktualności

 
23 lutego 2020
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Rocznik Kolski nr 12

To już kolejna odsłona Rocznika Kolskiego. Promocja dwunastego numeru  odbyła ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status