Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Warta – konkurs plastyczny!

19 września 2018 Autor: Anna Pietruszka

Regulamin konkursu plastycznego „Warta”

Organizator konkursu –  Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Cele konkursu: przybliżenie – dzieciom i młodzieży – geografii i historii regionu oraz znaczenia Rzeki Warty; rozwijanie wyobraźni, wrażliwości  twórczej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Kategorie wiekowe: A – przedszkola,   B – klasy 1-3 szkół podstawowych,  C – klasy 4-6 szkół podstawowych,  D – klasy 7 szkół podstawowych i  klasy gimnazjalne.

Technika i format: forma płaska, technika dowolna, format papieru – A3, A4.

Temat i zadanie konkursowe:

 • głównym tematem konkursu jest rzeka Warta przepływająca przez powiat kolski. Zadaniem – prezentacja rzeki w różnych aspektach:  przyrodniczym, kulturowym, geograficznym i historycznym oraz przedstawienie  nadwarciańskie-go pejzażu z elementami (do wyboru): fauny, flory lub architektury,
 • rozpatrywane będą tylko prace indywidualne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę,
 • każdą pracę należy opisać: imię i nazwisko twórcy, klasa,  e-mail i  nazwa placówki edukacyjnej;  imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Wypełnioną czytelnie – drukowanymi literami – metryczkę należy umieścić w sposób trwały na odwrocie pracy, w jej prawym dolnym rogu.

Termin i miejsce składania prac:

 • prace należy dostarczyć – do 9 listopada 2018 r. – do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło. Liczy się data stempla pocztowego – po terminie prace nie będą przyjmowane,
 • odpowiedzi na pytania – Anna Pietruszka (e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl),
 • wyniki konkursu oraz informacja o rozdaniu nagród zostaną przekazane szkołom oraz ogłoszone na stronie internetowej: www.biblioteka-kolo.pl oraz fanpage Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Warunki oceny oraz wyboru w konkursie plastycznym:

oceny prac dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora; Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę: atrakcyjność i oryginalność, poziom artystyczny, estetykę wykonania.

Uwagi dodatkowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów prac w związku z celami konkursu i promocją,
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole nabywa majątkowe prawa autorskie do dostarczonych prac w następujących zakresach: wykorzystywania kompozycji do wszelakiej prezentacji (wydania, wystawiania, pokazywania – wszystkie formy udostępniania), przetwarzania i wprowadzania do obrotu,
 • decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureatów konkursu będzie ostateczna,
 • na konkurs należy dostarczyć prace niepublikowane,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny,
 • niniejszy Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady konkursu,
 • nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację treści Regulaminu,
 • w sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje organizator.

RODO:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

 

 

 

Kategoria: Aktualności
27 maja 2019
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • NASBI
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Wyniki konkursu #jestemEko

Informacja dotyczy konkursu #jestemEko Organizatorzy konkursu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...