Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Warta – konkurs plastyczny!

19 września 2018 Autor: Anna Pietruszka 0 komentarzy

Regulamin konkursu plastycznego „Warta”

Organizator konkursu –  Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Cele konkursu: przybliżenie – dzieciom i młodzieży – geografii i historii regionu oraz znaczenia Rzeki Warty; rozwijanie wyobraźni, wrażliwości  twórczej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Kategorie wiekowe: A – przedszkola,   B – klasy 1-3 szkół podstawowych,  C – klasy 4-6 szkół podstawowych,  D – klasy 7 szkół podstawowych i  klasy gimnazjalne.

Technika i format: forma płaska, technika dowolna, format papieru – A3, A4.

Temat i zadanie konkursowe:

 • głównym tematem konkursu jest rzeka Warta przepływająca przez powiat kolski. Zadaniem – prezentacja rzeki w różnych aspektach:  przyrodniczym, kulturowym, geograficznym i historycznym oraz przedstawienie  nadwarciańskie-go pejzażu z elementami (do wyboru): fauny, flory lub architektury,
 • rozpatrywane będą tylko prace indywidualne. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę,
 • każdą pracę należy opisać: imię i nazwisko twórcy, klasa,  e-mail i  nazwa placówki edukacyjnej;  imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Wypełnioną czytelnie – drukowanymi literami – metryczkę należy umieścić w sposób trwały na odwrocie pracy, w jej prawym dolnym rogu.

Termin i miejsce składania prac:

 • prace należy dostarczyć – do 9 listopada 2018 r. – do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło. Liczy się data stempla pocztowego – po terminie prace nie będą przyjmowane,
 • odpowiedzi na pytania – Anna Pietruszka (e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl),
 • wyniki konkursu oraz informacja o rozdaniu nagród zostaną przekazane szkołom oraz ogłoszone na stronie internetowej: www.biblioteka-kolo.pl oraz fanpage Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Warunki oceny oraz wyboru w konkursie plastycznym:

oceny prac dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora; Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę: atrakcyjność i oryginalność, poziom artystyczny, estetykę wykonania.

Uwagi dodatkowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów prac w związku z celami konkursu i promocją,
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole nabywa majątkowe prawa autorskie do dostarczonych prac w następujących zakresach: wykorzystywania kompozycji do wszelakiej prezentacji (wydania, wystawiania, pokazywania – wszystkie formy udostępniania), przetwarzania i wprowadzania do obrotu,
 • decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureatów konkursu będzie ostateczna,
 • na konkurs należy dostarczyć prace niepublikowane,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny,
 • niniejszy Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady konkursu,
 • nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację treści Regulaminu,
 • w sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje organizator.

RODO:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

 

 

 

Kategoria: Aktualności, Polecamy

16 października 2018
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube
film

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • NASBI
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Dolina Radości

Pierwsze w tym roku spotkanie DKK dla dorosłych (19.01.) to ...

O LIŚĆ DĘBU – konkur

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ...

Gra terenowa „W-KOŁO N

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza do Terenowej ...

…rozrzynały stopy skor

"W Wisłoku rozrzynały stopy skorupy szczeżui. Żółtodziób, domokrążca, Cygan czy ...

Narodowe Czytanie 2017

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole oraz  Zespół Szkół ...