Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Kawiarnia Literacka

27 września 2021 Autor: Anna Pietruszka

W ubiegły czwartek  w Czytelni PiMPB rozpoczęła działalność Kawiarenka Literacka. W ramach spotkań odbywać się będą dyskusje o poezji, prozie i sztuce. Organizowane będą spotkania autorskie z twórcami szczególnie lokalnymi. Zachęcamy wszystkich chętnych, którzy słowo w „duszy gra” i piszą „do szuflady” do udziału w kameralnych spotkaniach i podzielenia się swoją twórczością.

Na pierwszym spotkaniu omawiana była twórczość Adama Zagajewskiego  poety, prozaika, eseisty, laureata wielu prestiżowych nagród literackich. Urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Dzieciństwo spędził na Śląsku w Gliwicach, a lata uniwersyteckie w Krakowie, gdzie ukończył psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako członek grupy poetyckiej „Teraz”, zyskał sławę czołowego poety swego pokolenia (Pokolenia ’68). W roku 1972 ukazał się jego pierwszy zbiór poetycki Komunikat, a w roku 1975 Sklepy mięsne. Od 1976 roku twórczość artysty objęta była cenzurą. W latach 1982–2002 przebywał na emigracji we Francji. Był współzałożycielem i członkiem redakcji Zeszytów Literackich. Pracował także jako visiting professor na Uniwersytecie w Houston (USA).W roku 2002 wrócił do Krakowa i osiedlił się tu na stałe. Od lat Adam Zagajewski typowany był do literackiej Nagrody Nobla. Zmarł 21 marca 2021 r.

Tekst – Sławomira Królak

 

(Spróbuj opiewać okaleczony świat)

Spró­buj opie­wać oka­le­czo­ny świat.
Pa­mię­taj o dłu­gich dniach czerw­ca
i o po­ziom­kach, kro­plach wina rosé.
O po­krzy­wach, któ­re me­to­dycz­nie za­ra­sta­ły
opusz­czo­ne do­mo­stwa wy­gna­nych.
Mu­sisz opie­wać oka­le­czo­ny świat.
Pa­trzy­łeś na ele­ganc­kie jach­ty i okrę­ty;
je­den z nich miał przed sobą dłu­gą po­dróż,
na inny cze­ka­ła tyl­ko sło­na ni­cość.
Wi­dzia­łeś uchodź­ców, któ­rzy szli do­ni­kąd ,
sły­sza­łeś opraw­ców, któ­rzy ra­do­śnie śpie­wa­li.
Po­wi­nie­neś opie­wać oka­le­czo­ny świat.
Pa­mię­taj o chwi­lach, kie­dy by­li­ście ra­zem
w bia­łym po­ko­ju i fi­ran­ka po­ru­szy­ła się.
Wróć my­ślą do kon­cer­tu, kie­dy wy­bu­chła mu­zy­ka.
Je­sie­nią zbie­ra­łeś żo­łę­dzie w par­ku
a li­ście wi­ro­wa­ły nad bli­zna­mi zie­mi.
Opie­waj oka­le­czo­ny świat
i sza­re piór­ko, zgu­bio­ne przez droz­da,
i de­li­kat­ne świa­tło, któ­re błą­dzi i zni­ka
i po­wra­ca.

Kategoria: Aktualności

 
1 grudnia 2021
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Okładka książki "Jej Wysokość Torebka", przedstawia ilustracje, na której widzimy trzy kobiety, listonosza , trzymających torby zw dłoniach. obok nich stoi pies.  Okładka książki "Kupa. Przyrodnicza wycieczka na stronę". Rysunek na okładce przedstawia słonia, jego odchody oraz stojącego obok człowieka z próbówką.  Okładka książki "Miasto szpiegów" Marka Krajewskiego. Przedstawia grafikę z kobietą i mężczyzną na tle okrętu.  Okładka książki "Zbigniew Boniek. Mecze mojego życia". Na okładce zdjęcie Zbigniewa Bońka.  Okładka książki "Pani zyskuje przy bliższym poznaniu". Na okładce znajduje się zdjęcie Krystyny Jandy. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Jej Wysokość Torebka

Autor: Joanna Bojańczyk, Adam Wójcicki Tytuł: Jej Wysokość Torebka Wydawca: Dwie ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status