Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Konkurs plastyczny “Pszczoły”. Zapraszamy!

14 maja 2019 Autor: Anna Pietruszka

Regulamin Konkursu plastycznego „Pszczoły”

 •  &1

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.
 2. Informacje dotyczące Konkursu uzyskać można w siedzibie Organizatora lub pod numerem telefonu – 63 21 78 005. Osoba do kontaktu – Anka Pietruszka.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
 • &2

Cele Konkursu:

 1. Poznanie królestwa pszczół (bardzo dobre źródło inspiracji stanowi książka Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego „Pszczoły”), rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 • &3

Założenia Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie wśród zainteresowanych: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniów klas: 1-3, 4-6, 7-8 (gimnazjalistów)  szkół podstawowych Koła i powiatu kolskiego.
 3. Każdy uczestnik wykonuje pracę przestrzenną przedstawiającą pszczołę.
 4. Każdy uczestnik Konkursu składa jedną pracę.
 5. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie i wcześniej nie prezentowanymi na innych konkursach czy wystawach.
 6. W przypadku złożenia przez jednego autora większej liczby prac niż zostało to określone w §3 ust. 4, żadna z jego prac nie zostanie dopuszczona do Konkursu.
 7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
 8. Dostarczona na Konkurs praca winna być opatrzona informacją zawierającą dane personalne autora (imię i nazwisko, klasa), oraz dane personalne nauczyciela, nazwę i e-mail placówki edukacyjnej do której uczęszcza.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie, przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie, oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora ich prac na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, a także prezentowania ich na wystawach oraz w innych środkach masowego przekazu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji i prezentacji nazwisk i podobizn uczestników Konkursu.
 12. Zgłoszenie do Konkursu prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności niniejszych prac, co skutkować będzie brakiem możliwości zwrócenia ich autorom.
 13. Prace należy dostarczyć/nadesłać – do dnia 7 czerwca 2019 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło.
 14. Prace nie spełniające formalnych założeń organizacyjnych nie zostaną wzięte pod  uwagę przez Komisję Konkursową, a co za tym idzie zdyskwalifikowane.
 15. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – www.biblioteka-kolo.pl
 • &4

Ocena prac konkursowych

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu – wyłaniając laureatów – dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, jakość i estetyka wykonania, , samodzielność wykonania pracy.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 • &5

Ogłoszenie wyników

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – www.biblioteka-kolo.pl
 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie dostarczona – do każdej placówki edukacyjnej, której wychowankowie brali udział w konkursie – drogą mailową.
 3. Prace laureatów prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

Oświadczenie

 

 

 

Kategoria: Aktualności

 
26 stycznia 2021
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Okładka książki Marcina Szczygielskiego "Leo i czerwony automat". Rysunek na okładce przedstawia chłopca w planie średnim, a wokół niego czerwone elementy skomplikowanej maszyny.  Okładka książki Stanisława Łubieńskiego "Książka o śmieciach". Na niebieskiej okładce, tytuł i autora, wpisano w ułożone w pewnym porządku śmieci, które produkują gospodarstwa domowe.  Okładka książki Olgi Ślepowrońskiej "Klimatyczni". Okładka przedstawia sawannę , oraz pracujących pod olbrzymim drzewem ludzi.  Okładka książki Oyvinda Torsetera "Dziura". Beżowa okładka z żółtym grzbietem przedstawia małą dziurę i idącą, zamyślona postać.  Okładka książki Julii Donaldson i Axela Schefflera "Pan Patyk". Okładka przedstawia - na pierwszym planie - biegnącego, uczłowieczonego patyka,. Patyk przebiega miedzy dwoma potężnymi drzewami. Na drugim planie znajdują się choinki i budynki. Wszystko wokół pokryte jest śniegiem. Obok tytułowego Pana Patyka na ilustracji znajdują się obserwujące go: wiewiórka, ryś, lis, zając, dwa ptaki. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Ku pamięci Stanisławy Flesz

Po raz kolejny uczczono w Kole pamięć o pisarce Stanisławie ...

“Lord Jim” i R

„Lord Jim" – uniwersalna, ponadczasowa opowieść Josepha Conrada o honorze, ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status