Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Promocja Rocznika Kolskiego Nr 11

4 lutego 2019 Autor: Anna Pietruszka

W pierwszy piątek lutego,  w Sali Sesyjnej Ratusza  dobyła się promocja “Rocznika Kolskiego Nr 11”.

Z przemówienia Aleksandry Kowalskiej – Dyrektora Powiatowej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, współwydawcy periodyku:

“Szanowni Państwo,

Rok 2018 był Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To wspaniała okazja, aby dzieje Ojczyzny poznać poprzez mniej znane, lokalne historie.

„Rocznik Kolski” to wydawnictwo, które mówi o naszej przeszłości,  a znajomość jej – zwłaszcza tej   regionalnej – jest bardzo ważna i stanowi zachętę do budowania wśród mieszkańców tożsamości i poczucia przynależności lokalnej.

Jedenasty numer „Rocznika Kolskiego” wydawanego wspólnie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Dom Kultury, Muzeum Technik Ceramicznych i Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą,  zawiera wiele różnorodnych opracowań, które mamy nadzieję,  zostaną przyjęte z uwagą przez czytelników zainteresowanych dziejami naszego miasta i powiatu.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym we współtworzenie periodyku, gdyż  jest on ważnym elementem naszej historii.

Dział „Artykuły i Materiały” otwiera tekst Bartosza Kiełbasy o dwóch mało znanych miejscach historycznych we wschodniej części powiatu kolskiego – miejscu pamięci powstania styczniowego w Marynkach oraz pomniku podpułkownika Józefa Byszewskiego,  uczestnika kampanii napoleońskiej i powstania listopadowego w Kłodawie.

Bartosz Kiełbasa – absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Pedagog;  regio­nalista – od 2007 roku członek Towarzystwa Przy­jaciół Konina, członek Towarzystwa Przyjaciół Parku im. Fryderyka Chopina oraz Społecznego Komitetu na Rzecz Renowacji Konińskich Nekropolii;  dziennikarz –  związany z miesięcznikiem regionalnym „Koniniana” (od grudnia 2016 roku redaktor prowadzący dodatku).

W kolejnym tekście,  Agnieszka Malińska we współpracy z Krystyną Kowalczyk przybli­żają nam prawie 70-letnią historię biblioteki pedagogicznej, zakres jej prac oraz ludzi tam pracujących.

Agnieszka Malińska – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, nauczyciel dyplomowany. W latach 1984-2015 – kierownik  biblioteki pedagogicznej w Kole. Odznaczona –  jako pierwsza w sieci bibliotek pedagogicznych regionu konińskiego  – medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą.

Na uwagę zasługuje tekst Marcina Nowackiego, autora geograficznej ścieżki dydaktycznej w dolinie rzeki Warty w Kole.  Zakres merytoryczny projektu łączy  historię miejscowości ze środowiskiem geograficznym. Wytyczona trasa  obrazuje  procesy i zjawiska typowe dla omawianego obszaru,  stanowiska łączą teoretyczną wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych z praktyką. Dzięki kompleksowemu ujęciu ścieżka aktywizuje wiedzę także z innych dziedzin. Może być inspiracją do prowadzenia zajęć terenowych.

Marcin Nowacki  – geograf, absolwent Wydziału Nauk Geogra­ficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna­niu. Uzupełnia  studia z zakresu  – hydrologia, meteorologia i klimatologia.

Nie trzeba nikogo przekonywać jak cenny jest dar krwi. O historii krwiodawstwa wiemy jednak niewiele. Artykuł Sylwii Pokrywczyńskiej przedstawia rozwój ruchu Honorowych Dawców Krwi   – w naszym mieście i rejonie – w kontekście 60-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Sylwia Pokrywczyńska – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polonistka  w Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Od 2013 roku koordynator projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Współ­pracownik  Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie i Muzeum w Chełmnie. Dyrygent chóru „Kantata”. Instruktor pierwszej pomo­cy i prezes Klubu Młodzieżowego Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

W artykule ojca Aleksandra Krzysztofa Sitnika poznajemy historię klasztoru kolskiego jako ośrodka formacji i kształcenia zakonników. W rękopisie  przechowywanym w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, zachował się wykaz  kleryków   (wraz z datami ich święceń kapłańskich)  obejmujący lata 1644-1685. Autor  wymienił 22, którzy przyjęli święce­nia niższe oraz wyższe subdiakonatu, diakonatu i prezbiteratu.

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM –  doktor nauk humanistycznych w zakresie historii,  wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym o.o. Bernardy­nów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W bieżącym numerze utworzyliśmy dział, w którym znajdą Państwo wspomnienia m.in.: Janiny Karolewskiej Eckler z d. Sokołowska, której dzieciństwo przypadło na trudny czas okupacji;  Antoniego Kozajdy o więzieniu kolskim, mieszczącym się między budynkami obecnego PSS „Społem”, a Powiatowym Urzędem Pracy;   Gűnthera Schencke, przesiedleńca z Rygi, który wraz z rodziną lata okupacji spędził w naszym mieście. W tym miejscu pragnę podziękować Panu Kazimierzowi Kasperkiewiczowi za przetłumaczenie tekstu.

W dziale „Sylwetki” przybliżamy dwie niezwykłe,  związane z naszym miastem postaci. Pierwszą z nich jest Tadeusz Józef Modest Kraszewski, pisarz, dziennikarz, literat.  Związany z Kołem miejscem urodzenia, nauką w Szkole Powszechnej nr 1 i maturą. Później studiujący i mieszkający w Poznaniu.  Autor książek dla młodzieży, powieści sensacyjnych, m.in.  „Robin Hood”, „Wóz wa­gantów”, „Pan Filip z Konopi”.  Drugą postacią jest  Czesław Kłaniecki, nauczyciel i dyrektor Państwowego Technikum Ogrodniczego w Powierciu. Pasjonat  sadownictwa i pszczelarstwa. Pomagający zakładać sady, pasieki, szkół­ki i ogrody znajomym oraz rodzinie.

Oba biogramy opracował Ewaryst Jaśkowski – kolski regionalista, wieloletni pracownik administra­cji państwowej i samorządowej, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą.

W numerze promocyjnym zamieściliśmy tekst Jadwigi Świgoniak o św. Bogumile – wcześniej opublikowany  w książce „Święty Bogumił pa­tron ziemi kolskiej i parafii w Kole” (Kraków 2016).

Jadwiga Świgoniak – emerytowana farmaceutka. Zaangażowana  społecznie na rzecz świątyń i religii. Autorka  biografii ks. Bogumiła Kasprzaka  „Kapłan niezłomny”.

Stały dział „Nowości wydawnicze” to domena Kazimierza Kasperkiewicza, którego  bacznej uwadze nie umknie żadna pozycja.

Kazimierz Kasperkiewicz – mgr filologii niemieckiej Uniwersytetu Poznańskiego, emerytowany nauczyciel języka niemieckiego i od 1970 roku tłumacz przysięgły.  Honorowy Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła  nad Wartą.

Numer „Rocznika…” zamyka – skrupulatnie prowadzonym kalendarium wydarzeń w Kole w 2017 roku – Ewaryst Jaśkowski.

Tematyka naszych tekstów jest bardzo zróżnicowana, dlatego mamy nadzieję, że „Rocznik…” będzie stanowił ciekawą i absorbującą lekturę.

Chcielibyśmy podziękować autorom za owocną współpracę, zachęcając do dalszych przemyśleń i publikacji na łamach czasopisma.

Dziękujemy też  sponsorom, dzięki którym numer mógł się uka­zać.”

 

Na spotkaniu gościli: Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, Sylwester Chęciński – Wicestarosta Kolski, Radni Miejscy.

Oprawę muzyczną stworzyli: Vanessa Kalina (gitara i wokal), Grzegorz Mruk (trąbka) – uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Szymanowskiego w Kole.

 

“Rocznik Kolski nr 11” można kupić w siedzibach Wydawców – 20 PLN.

 

 

 


 
2 października 2022
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

Ilustracja przedstawia chłopca stojącego, na tle miasta, obok lwa.  Ilustracja przedstawia czworo dzieci i psa.  Ilustracja przedstawia białego niedźwiedzia.  Ilustracja przedstawia pochylonego chłopca.  Na ilustracji znajdują się psy, koty i kobieta. 

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Oczy Michaliny

Autor: Marcin Szczygielski Tytuł: Oczy Michaliny Wydawca: Instytut Wydawniczy Latarnik Rok wydania: 2020 Od ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status