Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ogłasza konkurs plastyczny  „Cztery zwykłe miski”

CELE KONKURSU:  kształtowanie postaw twórczych i kreatywności; prezentacja własnych dokonań twórczych; poszukiwanie nowych środków wyrazu.
ADRESACI KONKURSU: I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym;  II grupa – klasy I – III szkół podstawowych; III grupa – klasy IV – VII szkół podstawowych; IV grupa – gimnazjaliści.

ZADANIE: Konkurs  zainspirowany został   książką  Iwony Chmielewskiej, znanej i nagradzanej na świecie, m.in. w Korei Pd., Japonii, Chinach, Portugalii, Polsce i Niemczech, autorki  książek obrazowych.  Pretekstem do powstania  książki     o której mowa,  były  najzwyklejsze przedmioty codziennego użytku – cztery małe miski. „Cztery zwykłe miski”w całości powstały w duchu recyclingu  z używanych, nikomu już niepotrzebnych materiałów.
Waszym zadaniem będzie  znalezienie  zastosowań dla czterech półkoli wyciętych z szarego, przetworzonego ze starych książek lub bloków technicznych, papieru.  Możecie z nich uczynić: księżyc, parasol… Zapraszamy do stwarzania własnych kompozycji, interpretowania prostych geometrycznych figur na różne sposoby. Stwórzcie swoją pracę z materiałów, które zdają się być już nikomu niepotrzebne – z pożółkłych papierów, książek, które ktoś wrzucił na strych i materiałów wiszących w kącie sklepików z używaną odzieżą, użyjcie sepii i zblakłych fotografii, ale nie tylko… Dajcie im drugie życie.
TECHNIKA I WYMIAR PRAC:
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką, na bloku technicznym w formacie  A-3, A 4 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich). Nie dopuszcza się prac zbiorowych. Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.
TERMIN oddania prac upływa 22.05.2018 r. (prace prosimy przesyłać lub dostarczać do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło).
OCENA PRAC: Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: Informacja o wynikach konkursu, miejsce i termin wręczenia nagród zostaną przesłane na adresy placówek edukacyjnych zgłaszających prace oraz  opublikowane na stronie internetowej organizatora – www.biblioteka-kolo.pl
OPIS PRAC: Nauczyciel / opiekun wypełnia metryczkę  i przykleja ją na odwrocie pracy. Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym: imię i nazwisko  autora…, kl. …, adres placówki…, imię i nazwisko opiekuna … Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone – nie będą brane pod uwagę.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia konkursu.
• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych, oznacza zgodę na jej publikację w drukach  i na stronach internetowych organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik  oświadcza, że  jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
• Nadesłane  prace  pozostają do dyspozycji organizatora.

Organizator prosi o pomoc nauczycieli i bibliotekarzy.

 

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności

 
29 marca 2020
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Uwaga!!! Biblioteka zamknięt

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa Powiatowa i Miejska Biblioteka ...

Adwentowy kalendarz

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ...

Rocznik Kolski nr 4 już dost

W czwartek, 22 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Ratusza ...

Najpiękniejsza historia zwi

Konkurs skierowany do uczniów kolskich placówek oświatowych. Regulamin konkursu literackiego „Najpiękniejsza historia ...

Na wszystko jest sposób! 

Ferie zimowe '2012 Na wszystko jest sposób! Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status