Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Kolejowa 19, 62-600 KOŁO

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole ogłasza konkurs plastyczny  „Cztery zwykłe miski”

CELE KONKURSU:  kształtowanie postaw twórczych i kreatywności; prezentacja własnych dokonań twórczych; poszukiwanie nowych środków wyrazu.
ADRESACI KONKURSU: I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym;  II grupa – klasy I – III szkół podstawowych; III grupa – klasy IV – VII szkół podstawowych; IV grupa – gimnazjaliści.

ZADANIE: Konkurs  zainspirowany został   książką  Iwony Chmielewskiej, znanej i nagradzanej na świecie, m.in. w Korei Pd., Japonii, Chinach, Portugalii, Polsce i Niemczech, autorki  książek obrazowych.  Pretekstem do powstania  książki     o której mowa,  były  najzwyklejsze przedmioty codziennego użytku – cztery małe miski. „Cztery zwykłe miski”w całości powstały w duchu recyclingu  z używanych, nikomu już niepotrzebnych materiałów.
Waszym zadaniem będzie  znalezienie  zastosowań dla czterech półkoli wyciętych z szarego, przetworzonego ze starych książek lub bloków technicznych, papieru.  Możecie z nich uczynić: księżyc, parasol… Zapraszamy do stwarzania własnych kompozycji, interpretowania prostych geometrycznych figur na różne sposoby. Stwórzcie swoją pracę z materiałów, które zdają się być już nikomu niepotrzebne – z pożółkłych papierów, książek, które ktoś wrzucił na strych i materiałów wiszących w kącie sklepików z używaną odzieżą, użyjcie sepii i zblakłych fotografii, ale nie tylko… Dajcie im drugie życie.
TECHNIKA I WYMIAR PRAC:
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką, na bloku technicznym w formacie  A-3, A 4 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich). Nie dopuszcza się prac zbiorowych. Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.
TERMIN oddania prac upływa 22.05.2018 r. (prace prosimy przesyłać lub dostarczać do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło).
OCENA PRAC: Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: Informacja o wynikach konkursu, miejsce i termin wręczenia nagród zostaną przesłane na adresy placówek edukacyjnych zgłaszających prace oraz  opublikowane na stronie internetowej organizatora – www.biblioteka-kolo.pl
OPIS PRAC: Nauczyciel / opiekun wypełnia metryczkę  i przykleja ją na odwrocie pracy. Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym: imię i nazwisko  autora…, kl. …, adres placówki…, imię i nazwisko opiekuna … Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone – nie będą brane pod uwagę.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia konkursu.
• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych, oznacza zgodę na jej publikację w drukach  i na stronach internetowych organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik  oświadcza, że  jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
• Nadesłane  prace  pozostają do dyspozycji organizatora.

Organizator prosi o pomoc nauczycieli i bibliotekarzy.

 

 

 

 

 

Kategoria: Aktualności

16 października 2018
 • Facebook
 • RSS
 • Youtube
film

Ważne linki

 • Katalog online PiMBP w Kole
 • Wykaz czasopism PiMBP w Kole
 • Wykaz audiobooków PiMBP w Kole
 • Katalog Rozproszony Powiatu Kolskiego
 • Po kody IBUK zapraszamy do czytelni PiMBP
 • NASBI
 • Rocznik Kolski
 • Cyfrowa Biblioteka POLONA
 • BIP
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Instytut Książki
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • NPRC

Nasze rekomendacje

         

Zobacz wszystkie
 

Najczęściej komentowane

Dolina Radości

Pierwsze w tym roku spotkanie DKK dla dorosłych (19.01.) to ...

O LIŚĆ DĘBU – konkur

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ...

Gra terenowa „W-KOŁO N

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zaprasza do Terenowej ...

…rozrzynały stopy skor

"W Wisłoku rozrzynały stopy skorupy szczeżui. Żółtodziób, domokrążca, Cygan czy ...

Narodowe Czytanie 2017

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole oraz  Zespół Szkół ...